Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

Otázka:

"Dobrý deň. Ja by som sa chcel pána starostu spýtať či ul.Janka Kráľa a Bottova nespadajú do územia Ladiec? Keď je zima,tu sa neodhrna a keď ohlasite zametanie ciest sem až nedojdu. Hlavne,že zametajú v Beluši a Košeci. Mám na mysli od p. Čemeša po p. Skybu. Ďakujem za odpoveď." občan

 

Odpoveď:

"Dobrý deň,
takúto informáciu mám od Vás prvý krát. Teraz ste prvý, ktorý sa sťažuje, že nebolo cez zimu v danej časti odhrnuté. To znamená, že ste si cestu počas zimy odhŕňali sami? Prečo ste sa nezavolali na Obecný úrad a neupozornili ma na takúto vec ?!
  Čo sa týka zametania ulíc, tak som požiadal Považskú cementáreň, aby nám pomohla pozametať ulice od posypového materiálu, ktorý bol použitý počas zimy. Žiadal som, aby boli pozametané všetky ulice v Ladcoch a Tunežiciach. Že tak neurobil človek, ktorý obsluhoval zametacie vozidlo, za to nemôžem. No opätovne požiadam vedenie spoločnosti cementárne, aby sme mohli dozametať aj Vami spomenutú ulicu a aj ulicu okolo pošty, ktorú znečistil niekto, kto pracoval na poli a nedal si tú námahu, aby očistil po sebe cestu, na ktorú vyšiel so znečistenými pneumatikami.
  Obce Košeca a Beluša podobne ako aj my, požiadali o pomoc pri čistení ulíc a vedenie spoločnosti PCLa im vyhovelo. Preto nerozumiem Vašej výhrade a zmienke o týchto obciach. U nás by to vozidlo mohlo chodiť od rána do večera, 7 dní v týždni. Aj tak by malo stále čo robiť. Na druhý deň boli komunikácie opäť znečistené od traktorov a automobilov, ktoré parkujú v tráve alebo pracujú na poliach a je im jedno ako vyzerá obec alebo komunikácia, po ktorej prejde." Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce