Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá - hodové slávnosti

Otázka občana:

"Nedá mi neopýtať sa, že prečo sa hody obce Ladce prehodili na 23. 4. 2017? Neboli takmer každý rok v lete? Vidím, že 22.7. sú síce dni obce Ladce, ale to bolo aj ako hodové slávnosti alebo sa mýlim? Možno je to maličkosť, no veľmi ma zaujíma, na základe čoho to je presunuté.

Ďakujem za skorú odpoveď a verím, že moju otázku neodignorujete.

Pekný deň." občan 

 

Odpoveď starostu:

"Vážení občania,

neviem, či som kompetentný odpovedať na túto otázku, pretože súvisí s posvätením kostola a s tým, komu alebo čomu bol kostol zasvätený. Preto, vzhľadom na neprítomnosť nášho pána farára, dostanete odo mňa iba laickú odpoveď. Termín hodov v našej obci vyhlasuje pán farár na základe toho, že náš nový kostol je zasvätený Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa slávi v apríli. Preto termín nových hodov  je v apríli. V minulosti bol kostol pri kaštieli zasvätený Sv. Valentínovi a ten sa v minulosti slávil v júli. Z toho dôvodu boli hody v júli.

                Zo strany obce, a hlavne našej Kultúrnej komisie, sme chceli zachovať tradíciu a počas teplých letných dní sa spoločne stretnúť, ukázať niečo, čo robia naši občania a spoločne sa zabaviť. Preto kultúrna komisia navrhla urobiť v tradičný letný termín Dni obce aj s kultúrnym podujatím. V podstate sa zmenil len názov celého podujatia z Hodových slávností na Dni obce."

Ing. Jaroslav Koyš, starosta