Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Darujte 2 % z daní organizáciám v Ladcoch

Darujte 2 % z daní niektorej organizácii pôsobiacej v Ladcoch: Ladčania Ladčanom.

Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok naviac. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej organizácie. Vyberte si z ladeckých:


 

Základná škola Ladce

Vážení rodičia,

 Rodičovské združenie pri Základnej škole v Ladcoch sa obracia na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016. Takto získané finančné prostriedky budú použité výlučne na podporu vzdelávania na našej škole. Poukázaním 2% aj vy prispejete k zlepšeniu podmienok vzdelávania. Stačí vyplniť predtlačené tlačivá a odovzdať ich vo svojej mzdovej učtárni. Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

Ivana Klobučníková – predseda rodičovského združenia

Vyhlásenie

Potvrdenie


 

Materské centrum MIMČO

Milí Ladčania,

už niekoľko rokov sa aktívne venujeme deťom, mládeži a mladým rodinám v Ladcoch. Ponúkame miesto na hranie, tvorenie a "učenie" pre detičky do troch rokov, krúžkovú činnosť pre deti predškolského veku, voľnočasové aktivity pre školákov a mládež a priestor pre stretávanie, relaxovanie a cvičenie ladeckých mamičiek a babičiek. Organizujeme kultúrne podujatia pre deti, zapájame do aktívneho života mládež, pomáhame pri budovaní ihrísk, priestorov pre deti a mládež, materiálnom vybavení zariadení pre deti v Ladcoch.

2 % z dane pre MC MIMČO znamenajú pomoc a podporu detí a rodín v Ladcoch. Ďakujeme!

Vyhlásenie 

Potvrdenie


 

Telovýchovná jednota Tatran Cementáreň Ladce

Vážení športoví priatelia !

Našim cieľom je podporovať deti a mládež v pohybe, budovať a rozširovať športoviská v našej obci. Súčasne sa snažíme  vytvárať  kvalitné podmienky pre šport a pohyb všetkým vekovým kategóriam.

Každý rok môžete venovať časť vami odvedenej dane, ktorú by inak dostal štát – vás to teda nestojí nič. Nám to pomôže sa stále zlepšovať a prinášať vám a vašim najmenším stále lepšie podmienky na šport.

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Názov: TJ Tatran Ladce

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hviezdoslavova 121, 018 63 Ladce

IČO: 30230896

č. účtu IBAN: SK0809000000000063671338

 

Ďakujeme!

TJ Tatran Ladce

Vyhlásenie 

Potvrdenie


 

Nadácia AGAPA

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt. V záujme naplnenia svojho verejnoporospešného účelu nadácie vyvýja najmä nasledujúcu nadačnú činnosť:

a) podpora sociálnych a kultúrno-spoločenských aktivít najmä v obci Ladce,

b) podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt najmä v obci Ladce,

c) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä podporou výstavby rímsko-katolíckeho kostola a charitatívnych budov najmä v obci Ladce. 

Vyhlásenie

Potvrdenie


 

Dôležité termíny:

do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)