Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Našiel sa pes

Psík je teraz na obecnom úrade, volajte: 0910674214.