Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Najlepší žiaci 2004