Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

Zverejnené: 12. 10. 2016

Zvesené: 31. 12. 2023