Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Mikuláš v MŠ Ladce 2015