Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Mikuláš v Ladcoch

 

Mikuláš navštívi deti 6. 12. 2017 o 17.00 hod. v kostole v Ladcoch. Pozrite si pozvánku.