Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy v Ladcoch je Obecný úrad Ladce. 

Materská škola je 4 – triedna, zabezpečuje celodennú výchovnú starostlivosť prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie spravidla deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, momentálne v dvoch pavilónoch. Na prízemí a poschodí dvoch pavilónov sa nachádzajú herne, spojené so spálňami pre deti. K pavilónu A patrí  časť budovy, kde sa nachádza kuchyňa na prízemí, na poschodí práčovňa  a riaditeľňa. 

MŠ momentálne navštevuje 80 detí.

 

Vac sa dozviete na webstránke http://ms.ladce.sk/