Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Mapy a plány

 

Pozrite si Ladce na interaktívnych mapách:

 

TIP: Použite posúvatko  na zmenu priehľadnosti a porovnajte si súčastnosť s minulosťou.

 

Urbanistický plán 2005

 

 

územný plán 2005

 

 

Vyhodnotenie zaberu 2005

 

Návrh dopravy 2005

 

 

Názvy ulíc

 

 

mapa osvetlenia

 

Technická infraštruktúra 2005

 

 

Kompletný urbanistický návrh

 

 

Historická ortomapa (1950)

Mapový portál obce

 

 

Katastrálna mapa Ladiec