Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Mapový portál obce Ladce

Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

 

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

 

Krok 1:

Otvorte Mapový portál http://www.mapovyportal.sk/mOBEC/ladce

 

Obr. č. 1: Mapový portál po načítaní

 

Krok 2:

 Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V pravom hornom rohu pod ikonou základná mapa je malá šípočka (smeruje na ňu červená šípka na obrázku č.1). Po kliknutí na šípočku sa Vám zobrazia všetky mapové vrstvy.

 

Obr. č. 2: Mapové vrstvy

 

Po kliknutí sa Vám rozbalia všetky dostupné vrstvy. Zaškrtnite parcely C, parcely E. Mapa sa Vám prekreslí a zobrazia sa parcely. Po priblížení sa zobrazujú aj parcelné čísla. V ponuke sú aj súpisné čísla, územný plán a letecký snímok.

 

Obr. č. 3: Súčasti Mapového portálu

 

Krok 3:

Získanie informácií z mapy:

Máme dve možnosti ako získať informácie o parcelách:

Prvá je použiť ikonku „Získanie katastrálnych informácií“ na obr. č.3 je pod číslom 1. Keď ju zaklikneme, môžeme kliknutím na zvolené miesto v mape zisťovať informácie. Tie sa vždy zobrazia v v ľavom dolnom rohu (na obrázku vyššie číslo 3).

Druhá možnosť je použiť vyhľadávanie (na obrázku vyššie číslo 2). Pri vyhľadávaní podľa adresy vpíšeme do poľa ulica názov ulice a do poľa číslo súpisné alebo orientačné číslo. Ak hľadáme podľa listu vlastníctva alebo parcely vpíšeme do poľa číslo. Pri vyhľadávaní podľa mena vlastníka je optimálnejšie začínať vpisovať priezvisko ako prvé.

 

Pod číslom 4 na obrázku vyššie nájdeme ikonku tlače. Po aktivovaní vyskočí tlačové okno, kde vidíme mapu a informácie, ktoré sme našli a toto je možné vytlačiť.