Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012