Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Ladecké zvesti

 

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí nájdete tu:

Ladecké zvesti - Jún 2018

 

 

Kontakty na redakciu Ladeckých zvestí:

Redaktor: Branislav Lipták st., 042 4628 231

Grafická príprava: Matej Lipták, 0948 311 908, grafik@beel.sk

Vychádza vo firme BeeL s.r.o. , Púchov

Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov

Farská príloha U nás: Janette Šedová Janušková, 0902 143 629, janette.sedova@azet.sk

 

Archív ladeckých zvestí

 

o ladeckých zvestiach