V tme vidíme najďalej.

Ladecké zvesti

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí si pozrite tu:

 

Ladecké zvesti - Október 2017

 

 

Archív ladeckých zvestí

 

 

Kontakty na redakciu Ladeckých zvestí:

Redaktor: Branislav Lipták st., 042 4628 231

Grafika: Matej Lipták,matej.liptak@beel.sk ,0948 311 908

Príloha U nás: Janette Šedová Janušková, janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629

 

 

Viac o Ladeckých zvestiach

Ladecké zvesti sú spravodajom obce Ladce, ktorý informuje o všetkých dôležitých udalostiach v obci za jednotlivé obdobia. Zvesti vychádzajú už od roku 1987. V tlačenej podobe, ako ich poznáme dnes, vychádzajú od roku 1999. V elektronickej podobe uverejňujeme Ladecké zvesti na stránke obce od roku 2010. V archíve však nájdete aj čísla od roku 1999.

 

Na začiatku vychádzal obecný spravodaj v čiernobielej verzii a mal 4 strany formátu A4. Prvý náklad bol 400 ks. Postupne sa rozsah rozširoval, menila sa forma aj vzhľad. Dnes majú zvesti 12 strán formátu A4, tlačia sa plnofarebne a v náklade 800 ks.

 

Od začiatku až dodnes sú tieto noviny pre občanov zadarmo, nájdu si ich vo svojich schránkach, obchodoch, školách, pohostinstvách.

 

Od roku 2015 sa súčasťou obecného spravodaja stala dvojstrana U nás, ktorá je ladeckým farským spravodajom. Zaradením aj tejto časti do vydania sa Ladecké zvesti stali informačným spravodajom, ktorý zahŕňa takmer všetky oblasti života občanov Ladiec. Je zrkadlom kultúrneho, športového, školského a duchovného života, života spoločenských organizácií a informátorom o rokovaniach obecného zastupiteľstva.

 

Od roku 1999 je redaktorom zvestí Branislav Lipták st. Elektronickú sadzbu zabezpečuje firma BEEL, tlač ASSA, púchovská tlačiareň. Redaktorkou časti U nás je Janette Šedová Janušková.