Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Ladecké zvesti

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí si pozrite tu:

 

Ladecké zvesti - Apríl 2017

 

 

Ladecké zvesti sú spravodaj Obce Ladce o udalostiach v obci. Vychádzajú od roku 1987. V tlačenej podobe, ako ho poznáme dnes, vychádza od roku 1999.

V elektronickej podobe ho uverejňujeme na stránke obce od roku 2010.

Na začiatku vychádzal v čiernobielej verzii a mal 4 strany formátu A4. Prvý náklad bol 400 ks. Postupne sa rozsah rozširoval, menila sa i forma a vzhľad.

V dnešnej dobe má 12 strán A4, tlačí sa plnofarebne v náklade 800 ks.

 

Od začiatku dodnes je pre občanov zdarma v stánku, obchodoch, školách a pohostinstvách.

Od roku 2015 sa jeho súčasťou stala dvojstrana U nás, ktorá je ladeckým farským spravodajom. Jeho zaradením sa stal informačným spravodajom, ktorý zahŕňa takmer všetky oblasti života občanov Ladiec. Je zrkadlom kultúrneho, športového, školského, duchovného života, života spoločenských organizácií a informátorom o rokovaniach obecného zastupiteľstva.

 

Od roku 1999 je redaktorom Branislav Lipták st.. Jeho elektronickú sadzbu zabezpečovala firma BEEL, tlač ASSA, púchovská tlačiareň.

Od roku 2015 pribudla časť U nás, ktorej redaktorom je Janette Šedová Janušková.

 

Kontakty na redakciu:

Redaktor:           Branislav Lipták st., 042 4628 231

Grafika:              Matej Lipták, matej.liptak@beel.sk , 0948 311 908

Príloha U nás:   Janette Šedová Janušková, janette.sedova@azet.sk, 0902 143 629