Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Ladecké zvesti 2/2017

Súbory na stiahnutie