V tme vidíme najďalej.

Najbližšie kultúrne udalosti:

 

Október

08. 10. 2017, nedeľa         

Bežecké podujatie v Ladcoch, organizuje atletický klub Dubnica nad Váhom.

20. 10. 2017, piatok

Koyšove Ladce 2017 - 19. ročník prednesu pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie

27. 10. 2017, piatok       

Spoločné uvítanie detí do života v obci Ladce. 

 

 

November

18. 11. 2017, sobota     

3. Farský ples s HS Fonetik, v kultúrno športovom centre Košeca.

 

 

Fotky z posledných udalostí

 

 

Bližšie informácie k jednotlivým akciám budú aktualizované na webových stránkach www.ladce.sk, www.ladce.fara.sk, www.zsladce.edupage.org.

Informácie a prípadné doplnenie je k dispozícií na tel. čísle 0905 197 201.