Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Najbližšie kultúrne udalosti:

 

August

12. 08. 2017, sobota

Detská hasičská súťaž Ladce 2017

Hasičská súťaž o Putovný pohár Považskej cementárne Ladce, a.s. 2017

29. 08. 2017, sobota        

73. výročie SNP. Pietna spomienka pri pomníku II. svetovej vojny. 

27. 08. 2017, nedeľa         

Bodka za prázdninami - farský rodinný výlet na Klárku. 

September

10. 09. 2017, nedeľa         

Hody v Tunežiciach. Svätá omša v modlitebni.

16. 09. 2017, sobota         

Svätá omša na hore Butkov.

17. 09. 2017, nedeľa

Hody v Horných Ladcoch, Svätá omša na Skalke.

 

 

Fotky z posledných udalostí

 

 

Bližšie informácie k jednotlivým akciám budú aktualizované na webových stránkach www.ladce.sk, www.ladce.fara.sk, www.zsladce.edupage.org.

Informácie a prípadné doplnenie je k dispozícií na tel. čísle 0905 197 201.