Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Koyšove Ladce 2017 - 19. ročník prednesu

 

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici Vás pozývajú na:

 

19. Koyšove Ladce

 

celoštátnu súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie

 

20. október 2017 Kultúrny dom, Ladce

 

 

Program:

09:30 slávnostné otvorenie celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie

09:45 položenie kytice k pamätnej tabuli Pavla Koyša

10:00 súťažné vystúpenia recitátorov I., II., III., IV. kategórie

12:30 obed (základná škola)

14:00 vyhlásenie výsledkov súťaže

14:30 rozbory súťažných prednesov