Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Kontakty na Obecný úrad Ladce

 

Otázky, pripomienky, podnety či nápady?

Ak neviete, komu adresovať váš email, použite všeobecný:

pripomienky@ladce.sk

 

Pracovníci obecného úradu, ich kompetencie a kontakty:

 

Meno a kompetencie Kontakty

 

Ing. Jaroslav Koyš

 • starosta obce

 

 

Telefón: 042/32 142 01

Mobil: 0902 167 570  

Email: starosta@ladce.sk

 

 

Ľubomíra Porubčanová

 • matrika
 • evidencia obyvateľov
 • evidencia sociálnych vecí
 • ohlasovňa drobných stavieb

 

 

 

Telefón: 042/32 142 02

Mobil: 0902 967 570

Email: matrika@ladce.sk

 

 

Ing. Bc. Alena Černotová

 • finančné a mzdové oddelenie

 

 

 

Telefón: 042/32 142 03

Mobil: 0902 967 574 

Email: financie@ladce.sk

 

 

Bc. Slávka Suranová

 • školstvo
 • evidencia majetku obce
 • bytové hospodárstvo
 • evidencia faktúr a zmlúv

 

 

 

Telefón: 042/32 142 05

Email: skolstvo@ladce.sk 

 

 

Alena Suchárová

 • správa daní a poplatkov
 • separovaný zber

 

 

 

Telefón: 042/32 142 08 

Mobil: 0911 504 193

Email: dane@ladce.sk

 

 

Ľubica Šedíková

 • správa registratúry
 • správa cintorínov
 • civilná obrana obyvateľstva

 

 

 

Telefón: 042/32 142 06 

Mobil: 0902 967 572

Email: podatelna@ladce.sk

 

 

Mgr. Dáša Šeligová

 • investície
 • projektová činnosť

 

 

 

Telefón: 042/32 142 04

Mobil: 0948 783 387

Email: investicie@ladce.sk

 

 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

 • správa daní a poplatkov
 • separovaný zber

 

 

 

Telefón: 042/32 142 07

Email: odpady@ladce.sk

 

Ing. Mgr. Monika Prekopová

 • hlavná kontrolórka

 

 

Telefón: 042/32 142 09

Email: kontrolor@ladce.sk

 

 

Alena Hudáková

 • riaditeľka materskej školy

 

 

Telefón: 042/32 142 00

Email: msladce01863@gmail.com 

 

 

Správca Domu kultúry

 

 

Telefón: 042/32 142 10

 

 

Bc. Rudolfína  Riecka 

 • obecná knižnica

 

 

Mobil: 0910 331 955

Email: kniznica@ladce.sk

 

Katarína Kukuliašová

 • zberný dvor

 

 

 

Mobil: 0911 504 193 

 

 Milan Kuman

 • údržba obecného úradu
 • vedúci pracovnej skupiny

 

 

 

Mobil: 0902 967 573

 

 

 Martin Rolín

 • zástupca vedúceho pracovnej skupiny

 

 

 

Mobil: 0902 967 571

 

 

 František Meliš 

 • veliteľ hasičského zboru obce

 

 

 

Mobil: 0908 677 951

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

úradné hodiny