Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Kontakt

 

Pracovníci obecného úradu a ich kompetencie:

 

 

Meno a kompetencie Kontakty

 

Ing. Jaroslav Koyš

- starosta

 

 

Telefón: 042/32 142 01

Mobil: 0902 167 570  

Email: starosta@ladce.sk

 

 

Ľubomíra Porubčanová

- Matrika

- Evidencia obyvateľov

- Evidencia sociálnych vecí

- Ohlásovňa drobných  stavieb

 

 

Telefón: 042/32 142 02

Mobil: 0902 967 570
Email: l.porubcanova@ladce.sk

 

 

Ing. Bc. Alena Černotová

- Finančné a mzdové oddelenie

 

 

Telefón: 042/32 142 03

Mobil: 0902 967 574 

Email: a.cernotova@ladce.sk

 

 

Bc. Slávka Suranová

- Školstvo

- Evidencia majetku obce

- Bytové hospodárstvo

- Evidencia faktúr a zmlúv

 

 

Telefón: 042/32 142 05
Email: s.suranova@ladce.sk

 

 

Alena Suchárová

- Správa daní a poplatkov

- Separovaný zber

 

 

Telefón: 042/32 142 08 

Mobil: 0911 504 193

Email: a.sucharova@ladce.sk

 

 

Ľubica Šedíková

- Správa registratúry

- Správa cintorínov

- Civilná obrana obyvateľstva

 

 

Telefón: 042/32 142 06 

Mobil: 0902 967 572

Email: l.sedikova@ladce.sk

 

 

Mgr. Dáša Šeligová

- Investície

- Projektová činnosť

 

 

Telefón: 042/32 142 04

Mobil: 0948 783 387

Email: d.seligova@ladce.sk

 

 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

- Správa daní a poplatkov

- Separovaný zber

 

 

Telefón: 042/32 142 07

 

 

 Ing. Mgr. Monika Prekopová

 - hlavná kontrolórka

 

 

 Telefón: 042/32 142 09

Email: kontrolor@ladce.sk

 

 

 Táňa Kukuliašová

 - riaditeľka materskej školy

 

 

Telefón: 042/32 142 00

Email: t.kukuliasova@ladce.sk

 

 

Správca Domu kultúry

 

 

Telefón: 042/32 142 10

 

 

Bc. Rudolfína  Riecka 

Knižnica

 

 

Mobil: 0910 331 955

 

 

 Milan Kuman

- údržba obecného úradu

 

 

Telefón: 0902 967 573

 

 

 Martin Rolín

 

 

Mobil: 0902 967 571

 

 

Katarína Kukuliašová

- vedúca zberného dvora

 

 

 

 František Meliš 

- veliteľ hasičského zboru obce

 

 

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

úradné hodiny