Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Koniec školského roka 2002