Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Koniec školského roka 2002