Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Komunikujme spolu

 

Základom dobrého spolunažívania, dobrého riadenia a dobrej spolupráce je komunikácia. Ľudia, ktorí spolu nehovoria, ktorí nekladú otázky a ktorí na ne neodpovedajú, sa skôr či neskôr znesvária, pohádajú. A nič nevyriešia, neurobia, neposunú dopredu.

 

Preto vás prosím a žiadam - hovorte so mnou, s poslancami, s pracovníkmi úradu. Žiadajte, sťažujte sa, chváľte, raďte, pripomienkujte - aby sme vedeli čo robíme dobre a čo zle, kde sa treba zlepšovať, na čo prihliadať. Aby sme nechytali koňa za chvost, pretože "pozdě je bycha honit".

 

Jaro Koyš, starosta