Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Komunikujme spolu

Základom dobrého spolunažívania, dobrého riadenia a dobrej spolupráce je komunikácia. Ľudia, ktorí spolu nehovoria, ktorí nekladú otázky a ktorí na ne neodpovedajú, sa skôr či neskôr znesvária, pohádajú. A nič nevyriešia, neurobia, neposunú dopredu.

Preto vás prosím a žiadam - hovorte so mnou, s poslancami, pracovníkmi úradu. Žiadajte, sťažujte sa, chválte, raďte, pripomienkujte - aby sme vedeli čo robíme dobre a čo zle, kde sa treba zlepšovať, na čo prihliadať. Aby sme nechytali koňa za chvost, pretože "pozdě je bycha honit".

Jaro Koyš, starosta