Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch prístavby kultúrneho domu (prízemie).

 

Otváracie hodiny:

Streda: 15:00 - 18:00
 

Zodpovedný pracovník: Bc. Rudolfína Riecka


 

História obecnej knižnice


"Jej počiatky siahajú do januára 1926, keď Matica slovenská poslala obci tridsať kníh. Tento akt bol súčasťou projektu, v rámci ktorého hodlala Matica slovenská posielať postupne sady kníh na všetky obce a za pomoci miestnych výborov a škôl mali vznikať obecné knižnice. Tento zámer sa v Ladcoch vydaril perfektne. Vo februári dostali opäť tridsať knižiek, obec dala zhotoviť pre knihy skriňu. Bola umiestnená v škole a učitelia začali občanom požičiavať prvé knihy. Fond knižnice sa postupne rozrástol tak, že už r. 1931 schvaľuje obecné zastupiteľstvo knižničný výbor v zložení Pavel Koyš, Štefan Ištvánik, Ján Koyš a knihovníka učiteľa Róberta Stipanitza."

 

Nová éra knižnice
 

"Kvalitatívny rozvoj knižnice v Ladcoch sa začal po vybudovaní Závodného klubu ROH v r. 1953. Po knihovníčke Jane Krušinskej prevzala knižnicu Jozefína Kalusová. Pod jej vedením sa knižnica vzmáhala nielen v počte knižných zväzkov, ale aj počtom čitateľov, výpožičiek a v organizovaní zaujímavých podujatí s knihou. V r. 1975 mala ladčianska knižnica už 7254 zväzkov a 13 000 výpožičiek. V r. 1987 už vlastnila 12 000 zväzkov a realizovala 18 500. V deväťdesiatych rokoch prevzal knižnicu do správy Obecný úrad v Ladcoch. Napriek finančným problémom a enormnému zdraženiu kníh sa podarilo v deväťdesiatych rokoch udržať v knižnici štandardné ukazovatele. V r. 1996 sa vedúcou knižnice stala Eva Riecka, dlhoročná spolupracovníčka zosnulej Jozefíny Kalusovej."


Zdroj:  Branislav Lipták a kol., LADCE.  Ametyst 2003. ISBN - 80-89031-10-2