Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Knižnica bude cez prázdniny zatvorená

 

Obecná knižnica bude zatvorená v čase prázdnin z dôvodu inventúry knižničného fondu.

 

Prosíme čitateľov, aby vrátili knižné tituly požičané viac ako 3 mesiace, vyplatili si riadne členský príspevok za rok 2017, kto ešte nestihol aj za rok 2016.

 

Knižnica bude otvorená ešte do konca júna 2017.

Otváracie hodiny:

Streda: 15:00 - 18:00

 

Ďakujeme za pochopenie.      

 

R. Riecka