Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Kladenie venca k pamätníku 2009