Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Kladenie venca k pamätníku 2009