Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Keltský telegraf

V Beluši sa dňa 25. 3. 2017 na Rašove uskutoční tradičný Keltský telegraf. 

Viac info: http://www.strazovskastopa.sk/kalendar/s/79/keltsky-telegraf-2017