Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Katarínsky ples 2016