Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.

Iné dokumenty