Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Hudobná skupina FONETIK