O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Horné Ladce - rekonštrukcia el. siete

 

Oznámenie o zahájení stavebných prác na stavbe Ladce - Horné Ladne - rekonštrukcia NN siete:

 

Stavebné práce začnú dňa 22. 10. 2017

 

Pri práci dôjde k obmedzeniu prejazdu po obecnej komunikácii pre potrebu výstavby nových betónových stĺpov a montáže nového distribučného vedenia v rozsahu realizačného projektu.

 

Harmonogram prác:

  • 25. 10. - výkopové práce trasy NN kábla a základov k betónovým stĺpom
  • 33 - 31. 10. - stavba betónových stĺpov
  • 21 - 22. 11. - ťahanie novej distribučnej siete
  • 22. 11. - 08. 12. - rekonštrukcia domových prípojok

 

 

Stavbu realizuje SSE - distribúcia a.s.

 

 

Kontakty:

Stavby vedúci p. Čerňan 0905 918 240

Manažér p. Lazar 0917 470 358

 

 

Mapka rekonštrukcie je v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie