Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Dni obce a hody v Ladcoch

Tradične sa v Ladcoch počas hodového víkendu  konajú podujatia, ktoré sú určené hlavne pre občanov Ladiec, Horných Ladiec a Tunežíc.

Tie tohtoročné boli iné tým, že sme slávnostne podpísali vôbec prvú zmluvu o cezhraničnej spolupráci s partnerským mestom Kelč, v ČR. Program sobotného odpoludnia začala DH Ladčanka, ktorá potešila všetkých svojim vystúpením. Po programe dychovky zazneli krásne ľudové piesne folklórneho súboru Holíšan z Púchova.  Ďalej program pokračoval vystúpením známej tanečnej skupiny Old school brothers – víťazi  talentovej súťaže Česko Slovensko má talent.  Vystupujúci zožali veľký potlesk a ešte dlho po svojom programe rozdávali podpisy. Program pokračoval hodovou tombolou, v ktorej boli hodnotné ceny a pre to bol o tombolu veľký záujem.  Sobotný podvečer spríjemňovala Hudobná skupina Fonetik z Ladiec, ktorá prítomných dobre naladila hovoreným slovom aj peknými pesničkami. O občerstvenie sa tradične postarala kultúrna komisia. Ponúkal sa poľovnícky guláš, hamburgery, hot dogy a varená kukurica. Tiež boli pripravené aj ďalšie stánky s občerstvením, cukrovou vatou, ovčím syrom, trdelníkom, remeselníckym stánkom a cukrovinkami. Dobre bolo postarané aj o zábavu detí. Pre všetky deti boli bezplatne otvorené skákacie atrakcie, jazda na koňoch a veľkým lákadlom bola aj penová šou, kde sa vo vodnej pene mohli deti schladiť a vyšantiť do sýtosti. Pre rodičov a hlavne mužov bola pripravená novinka, retro strelnica, kde mohli muži svojím manželkám a priateľkám vystreliť papierovú ružu či plyšovú hračku. Táto atrakcia mala tiež veľký úspech a obsluhujúci personál v strelnici nemal čas si vydýchnuť. Súbežne s programom pred DK prebiehal na ihrisku  futbalový turnaj starých pánov, Domáci a Internacionáli, ktorého víťazom bolo družstvo Domácich s výsledkom 3:2.

Pozvoľna sa program pred DK preformoval na hodovú zábavu, na ktorej sa bavilo veľa ľudí až do skorých ranných hodín. Zlatým klincom programu bola o polnoci ohňová šou, kde svoje umenie predviedla skupina historického šermu z Martina. Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom a hlavne predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi , ktorý na dni obce Ladce- hody v Ladcoch venoval finančnú dotáciu 600€.

Dominik Koštialik.