Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Hody 2009