Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Hodové oslavy 2012