O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

H. Ladce - rekonštrukcia el. siete - aktuálne info

 

Aktuálne informácie týkajúce sa stavebných prác na stavbe Ladce - Zahustenie TS Janka Kráľa:

 

Prosíme všetkých občanov Horných Ladiec, aby si vo vlastnom záujme prečítali nasledujúce informácie a sledovali aktualizácie k rekonštrukcii na webe či facebooku Ladce, prípadne počúvali hlásenia obecného rozhlasu.

 

  • Predpokladanýt termín začatia prác: 02. 11. 2017
  • Predpokladanýt termín ukončenia prác: 15. 12. 2017
  • Vypnuté vedenie na mieste stavby bude 01. 12. 2017 (VN) a 06. 12. 2017 (VN linka a NN sieť) (budeme informovať)
  • Výkopy, montáže novej sústavy a rozvodov sa dotknú parciel (pozemkov) C-KN 917/1, E KN 937/501, 937/502, 1896/502 a 1898 (odporúčame pozrieť priložené PDF na konci stránky).
  • Počas dní 30 - 31. 10. 2017 bude pre rekonštrukčné práce vzdušného NN vedenia cesta cez H. Ladce vyznačená dočasnými dopravnými značkami, t.j. bude prejazdná s obmedzením.
  • Kontaktná osoba: Očkaják Jozef 0918 621 355

 

 

Súbory na stiahnutie