Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Fotografie od p. Augustíniovej

Pozrite si fotografie od P. Augustíniovej, ktoré dokumentujú štýl obliekania, a reálie doby 40-rokov minulého storočia.