Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Aktuálne foto a video