Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

FO Tatran Tunežice

FO Tatran Tunežice - www.tj-tunezice.webnode.sk