Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Fašiangy 2009