Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Triedenie odpadov v obci Ladce už aj do farebných kontajnerov

 

Koncom augusta boli v našej obci rozmiestnené ďalšie modré 1100 l nádoby na papier v počte 10 ks a ďalších 5 kusov červených kontajnerov na kov. V sídliskovej časti sa občanom zjednodušilo riešenie triedenia odpadu. Vytvorili sa viaceré zberné hniezda na štyri zložky vytriedeného odpadu, a to plasty, papier, sklo a kovy. Naďalej však ostáva možnosť odovzdať tieto zložky aj na zberný dvor alebo podľa zberového kalendára. Frekvencia vývozu kontajnerov na separovaný odpad je v rôznych intervaloch, z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, aby stláčali nielen plastové obaly ale aj kovové obaly.

 

Modré kontajnery

Do modrých kontajnerov PATRIA: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a pod.

!Krabice a kartóny je potrebné rozložiť !!!

Do modrých kontajnerov NEPATRIA: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

 

Červené kontajnery

Do červených kontajnerov PATRIA: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením).

!Plechovky je potrebné stláčať, vysypať z plastových vriec a plastové vrece vhodiť do nádoby na plast!!!

!Nápojové kartóny – tetrapacky patria na Zberný dvor!!!

Do červených kontajnerov NEPATRIA: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny.

 

Zelené kontajnery

Do zelených kontajnerov PATRIA: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, zaváracie poháre bez obsahu, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.

!Nevhadzovať plné zaváraninové poháre, len prázdne a opláchnuté !!!

Do zelených kontajnerov NEPATRIA: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, umývadlá a pod.

 

Žlté kontajnery

Do žltých kontajnerov PATRIA: PET fľaše od nápojov, (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén a pod.

!Plastové fľaše je potrebné stláčať !!!

Do žltých kontajnerov NEPATRIA: PET fľaše od potravinársky olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

 

  • Ďalšie informácie o triedení môžete získať aj na webových stránkach: https://www.envipak.sk/sk/ZELENY-BOD/Ako-separovat-odpad.alej http://www.triedenieodpadu.sk/ http://www.ladce.sk/co-separovat/ http://www.priateliazeme.sk/spz/ http://www.zelenaskola.sk/
  • Čo triediť, ako a kedy sa dozviete aj na podstránke Zberného dvora.

 

Súbory na stiahnutie