Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Experiment: produkcia odpadu trojčlennej rodiny - prekvapivý výsledok

Prečítajte si článok o produkcii odpadu trojčlennej domácnosti. Rodičia si dali námahu a všetko vážili počas jedného mesiaca, vyšlo im z toho, že najviac vážili použité plienky, ktoré hádzali do komunálu.... 

... u nás v Ladcoch máme skvelú možnosť odovzdávať plienky na zberový dvor...

 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103347/experiment-produkcia-odpadu-trojclennej-rodiny.aspx