Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Elektronická adresa pre delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Obec Ladce v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb
do orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: l.sedikova@ladce.sk najneskôr do 5. 10. 2017, na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


V zmysle § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ladce má utvorené 3 volebné okrsky.

 

Súbory na stiahnutie