Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Dokumenty

V sekcii dokumenty pravidelne uverejňujeme všetky dokumenty, ktoré sa akýmkoľvej spôsobom dotýkajú občanov Ladiec, ich života, pravidiel spolunažívania, poplatkov, hospodárenia obce a  volieb.

Nájdete tu aj vzory všetkých potrebných tlačív.

 

Aktuálne zverejňujeme základný "zákon" obce - rozpočet na rok 2016.

Pre lepšiu predstavu vám uvádzame grafy zdrojov príjmov i výdavky, teda na čo príjmy použijeme.

Trendy uvidíte v porovnaní s rokom 2015.

 

Celkové trendy v príjmoch a výdavkoch obce za viacero rokov pripravujeme.

 

Od tejto práce si sľubujeme lepšiu informovanosť občanov, ich vzdelávanie a užší vzťah k spoločnému majetku.

 

Len taký príklad:

42 % príjmov obce tvoria dane z príjmov občanov Ladiec a výnosy z poplatkov firiem na území našej obce. Príjmy.

Naproti tomu takmer 50% výdavkov tvoria mzdy a prevádzkové náklady na ZŠ, MŠ a Obecný úrad. Výdaje.