Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Dokumenty pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

V prílohe na konci stránky nájdete tieto dokumenty:

 

  • Zapisovateľ miestnej volebnej komisie - menovanie zapisovateľa
  • Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
  • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  • Deň a miesto konania volieb