Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.

Detský karneval 2016