Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Detský karneval 2016