Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Deň matiek 2016

8. mája 2016 v Dome kultúry pripravila Kultúrna komisia, materská a základná škola program ku Dňu matiek. Hosťom nedeľného slávnostného popoludnia bol nevidiaci spevák Maroš Bango s manželkou. 

Vystupujúcim aj organizátorom v mene mamičiek, babičiek a všetkých hostí ďakujeme.