Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Deň detí a rodiny

26. 5. 2016 sa uskutočnila už tradičná oslava Dňa detí a rodiny. Témou oslavy bola separácia odpadu a ochrana prírody, čomu boli prispôsobené súťaže, disciplíny aj program. 

 

Deti mali vo vnútri Domu kultúry futbalové playko a tvorivé dieľne, vonku bolo množstvo stánkov s drobnosťami, skákacie atrakcie, hasiči, koníky, maľovanie na tvár. Zabaviť sa mohli na divadielku o múdrej sove, zasúťažiť si na stanovištiach. Deti sa zdarma občerstvili kofolou, špekačkou a koláčikmi.

 

Okrem detí sa zabavili aj rodičia. V súťaži o najlepšieho otecka, ockovia kŕmili svoje detičky, tancovali s nimi a s balónikom a súťažili na chodúľoch. Nerozhodný výsledok sa rozhodol v preťahovaní lanom... vyhral Peťo Chovanec. Mamičky súťažili o najlepší koláč. Víťazný koláčik upiekla Mária Letková. 

 

Ďakujeme organizátorom a sponzorom za skvelú akciu. Za fotografie ďakujeme Radovanovi Záhradníkovi.