Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Daňoví dlžníci obce Ladce

 

Obec Ladce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2016.

 

 

Daňoví dlžníci na miestnej dani z nehnuteľností:

 • Ing. Jozef Adamec, 018 63 Ladce, Vážska 380/380
  • Nedoplatok vo výške: 250,19 €

 

 • Kútna Jarmila, 018 63 Ladce, Kukučínova 336
  • Nedoplatok vo výške: 167,45 €

 

 

Daňoví dlžníci na miestnej dani za komunálny odpad:

 

 • Blašková Agnesa, 018 63 Ladce, Pavla Koyša 257
  • Nedoplatky vo výške: 178,00 €

 

 • Ďurovec Vladimír, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464
  • Nedoplatky vo výške: 174,18 €

 

 • Fusko Milan, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464
  • Nedoplatky vo výške: 787,72 €

 

 • Lacko Peter, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52
  • Nedoplatky vo výške: 580,00 €

 

 • Lacko Štefan, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52
  • Nedoplatky vo výške: 172,00 €

 

 • Majeríková Estera, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 62
  • Nedoplatky vo výške: 176,36 €