Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Daňoví dlžníci obce Ladce

Obec Ladce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.

 

Daňoví dlžníci na miestnej dani z nehnuteľností :

Ing, Jozef Adamec , 018 63 Ladce, Vážska 380/380

Nedoplatok vo výške: 250,19 €

 

Kútna Jarmila, 018 63 Ladce, Kukučínova 336

Nedoplatok vo výške : 167,45 €
 

Daňoví dlžníci na miestnej dani za komunálny odpad:

 

Blašková Agnesa, 018 63 Ladce, Pavla Koyša 257

Nedoplatky vo výške : 178,00 €

 

Ďurovec Vladimír, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464

Nedoplatky vo výške : 174,18 €

 

Fusko Milan, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464

Nedoplatky vo výške : 787,72 €

 

Kútny Štefan, 018 63 Ladce, Kukučínová 336

Nedoplatky vo výške :  402,00 €

 

Lacko Peter, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52

Nedoplatky vo výške : 580,00 €

 

Lacko Štefan, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52

Nedoplatky vo výške : 172,00 €

 

Majeríková Estera, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 62

Nedoplatky vo výške : 176,36 €

Súbory na stiahnutie