Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Čo urobiť pred zriadením vodovodnej prípojky

 

Vážení občania,

 

Považská vodárenska spoločnosť, a. s. oznamuje záujemcom o zriadenie vodovodnej prípojky v rámci projektu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava", že pred zriadením prípojky je potrebné kontaktovať prevádzku vodovodov v Beluši, kde budú pracovníkmi Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. stanovené podmienky zriadenia vodovodnej prípojky, odsúhlasený typ vodomernej šachty a miesto jej osadenia. Kontaktné údaje na pracovníkov prevádzky vodovodov v Beluši sú uvedené v metodickej príručke a tiež na internentových stránkach Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

 

S pozdravom

 

Ing. Ján Balušík 

generálny riaditeľ