Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Cisársky večný vojak Mojtín 2013