Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Cisársky večný vojak Mojtín 2013