Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Cesta Ladce - Podhorie a podchod 2012