Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Červené 1100 l nádoby na kovy

 

Dňa 8. 8. 2016 nám v obci pribudli ďalšie 1100 l kontajnery na separovaný odpad. Konkrétne sa jedná o 5 ks červených kontajnerov na kov umiestnených v sídliskovej časti obce. V blízkej budúcnosti očakávame ešte ďalších päť kusov pre vytvorenie viacerých zberných hniezd, ktoré nám budú slúžiť na jednoduchšie separovanie odpadu.

 

 

Do červených kontajnerov PATRÍ:

  • kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

 

Do červených kontajnerov NEPATRÍ:

  • kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny.

 

 

Nevyčerpávajme zbytočne prírodné zdroje! Využime kovové obaly a časti obalov, ktoré sú pre nás nepotrebné a dajme im ďalšiu šancu, aby sa z nich stali nové výrobky.

 

 

Čo triediť, ako a kedy sa dozviete aj na podstránke Zberného dvora.