Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Červené 1100 l nádoby na kovy

Dňa 8. 8. 2016 nám v obci pribudli ďalšie 1100 l kontajnery na separovaný odpad. Konkrétne sa jedná o 5 ks červených kontajnerov na kov umiestnených v sídliskovej časti obce. V blízkej budúcnosti očakávame ešte ďalších päť kusov pre vytvorenie viacerých zberných hniezd, ktoré nám budú slúžiť na jednoduchšie separovanie odpadu.

 

Do červených kontajnerov PATRÍ: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Do červených kontajnerov NEPATRÍ: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny.

 

Nevyčerpávajme zbytočne prírodné zdroje! Využime kovové obaly a časti obalov, ktoré sú pre nás nepotrebné a dajme im ďalšiu šancu, aby sa z nich stali nové výrobky.