Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase

 

Za odvysielanie správy: 2 €
Za odvysielanie správy politických strán a hnutí: 5 €
Za odvysielanie správy pre všetky FO a PO, ktorá má reklamný charakter: 7 €

 

 

  • Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií a pri smútočným oznamoch.
  • V prípade oznamov politických strán a hnutí, ktoré majú reklamný charakter, musí byť oznam vo forme nahrávky doručený v elektronickej podobe.
  • V prípade relácií týkajúcich sa životného jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a z dvoch piesní (na začiatku a na konci relácie). Doniesť ich môžete na CD. Poplatok za vyhlásenie je 2 €.
  • Oznamy sa vyhlasujú počas stránkových dní (pondelok - piatok) ráno o 09:00 a poobede o 14:30 hod. Opakované sú počas daného hlásenia jedenkrát.
  • Pri mimoriadnych udalostiach čas vyhlásenia nie je určený, oznam sa vyhlasuje hneď po obdržaní mimoriadnej informácie, udalosti.
  • Oznamy je možné nájsť aj na webovej stránke obce www.ladce.sk v sekcii Obecný rozhlas, pričom je možné nájsť aj oznamy z minulého mesiaca v sekcii Obecný rozhlas - archív.
  • Smútočné oznamy z celého aktuálneho roku nájdete tiež na stránke obce v sekcii Smútočné oznámenia.

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu

 

Oznamy obecného rozhlasu - archív

 

Smútočné oznámenia