Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Budovanie oporného múru v Horných Ladcoch 2017

 

V časti Horné Ladce sme spoločne s Považskou cementárňou Ladce, a.s. spevnili (zabezpečili) svah proti posunutiu. Pri rekonštrukcii miestnych komunikácii v danej časti našej obce a budovaní odvodňovacích žľabov sa zistilo, že pod rodinným domom p. č. 498 hrozí pri súhre nepriaznivých okolností zosuv svahu, a tým pádom aj možná materiálna škoda na majetku našich občanov. Preto sme dali vypracovať geodetický prieskum, ktorý určil potrebu vybudovania oporného múru. Múr realizovala spoločnosť STAS Trnava, ktorá najprv začala s vŕtaním mikropilotov. Tie, žiaľ, obmedzovali prechádzajúcich vodičov a občanov v doprave, no z hľadiska bezpečnosti bola potrebná chvíľka strpenia, pretože stavbu bolo nutné realizovať. Za pochopenie všetkých dotknutých občanov ďakujem.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

Súbory na stiahnutie